ODPADY

TRANSPORT

rifiuti.jpg

Jesteśmy upoważnieni do transportu odpadów osób trzecich: kody CER dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, obecne w naszym zezwoleniu, a zatem transportowane bezpośrednio z naszymi pojazdami, są wymienione poniżej

03.01.01 skrawki kory i korka

03.01.05 trociny, wióry, pozostałości po cięciu, drewno, płyty wiórowe i fornir 03.03.01 kora i odpady drzewne

03.03.02 odzyskiwanie osadu z kąpieli maceracyjnych (ług zielony)

03.03.05 osady produkowane w procesach odbarwiania w recyklingu papieru 03.03.07 odpady z mechanicznej separacji w pulpie z makulatury i kartonu

03.03.08 odpady z wyboru papieru i kartonu przeznaczonych do recyklingu 03.03.09 osad zawierający węglan wapnia 03.03.10 Włókna odpadowe i szlamy zawierające włókna, wypełniacze i produkty powłokowe wytwarzane w procesach mechanicznego oddzielania 03.03.11 osady produkowane w zakładowych oczyszczalniach ścieków 15.01.01 opakowania z papieru i tektury 15.01.02 opakowania plastikowe

15.01.03 opakowania drewniane

15.01.04 opakowania metalowe

15.01.05 pakowanie w materiały kompozytowe

15.01.06 pakowanie w mieszane materiały 15.01.07 opakowania szklane

15.01.09 opakowanie tekstylne

16.01.03 opony wyczerpane

16.01.17 Metale żelazne

16.01.18 metali nieżelaznych

16.02.14 sprzęt nie jest używany

16.02.16 elementy usunięte ze zużytego sprzętu

17.02.01 drewno

17.02.02 szkło

17.02.03 plastik

17.04.01 miedź, brąz, mosiądz

17.04.02 aluminium

17.04.03 prowadzenie

17.04.04 cynk

17.04.05 żelazo i stal

17.04.06 staw

17.04.07 metale mieszane

17.04.11 kable

19.10.01 odpady żelaza i stali

19.10.02 odpady metali nieżelaznych 19.10.03 puch - lekka frakcja i pył, zawierające substancje niebezpieczne 19.12.01 papier i karton

19.12.02 metale żelazne

19.12.03 metale nieżelazne

19.12.04 tworzywo sztuczne i guma 20.01.36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

20.01.40 metal