TRANSPORT TEMPERATURY KONTROLOWANEJ

Na każdym etapie transportu, od załadunku do rozładunku, nasi przewoźnicy ograniczają zmiany temperatury tak bardzo, jak to możliwe, gwarantując integralność i jakość towarów.

Wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co powierzacie naszym usługom, dlatego nasz zespół kierowców składa się z odpowiednio przeszkolonych specjalistów.

I zawsze, aby zapewnić bezpieczny i niezawodny transport, ściśle przestrzegamy protokołu firmy, opracowanego w pełnej zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa, higieny i ochrony.

Zaczynając od lodówki używamy do transportu o kontrolowanej temperaturze, izolowanego, poddawanego certyfikowanej konserwacji i zgodnego z prawodawstwem WE.

Pozwól nam bezpiecznie transportować towary łatwo psujące się: możemy transportować produkty w kontrolowanych temperaturach od -20 ° do + 20 °.

Chłodnie utrzymują tę samą temperaturę podczas całej fazy manipulacji. Stopnie wewnątrz lodówki są sprawdzane przez naszych kierowców przed wyjazdem, podczas transportu i kiedy towary są dostarczane.

Schermata 2019-08-20 alle 12.20.50.png